सवारी पास (आफ्नो विवरण नेपाली युनिकोड फन्टमा भर्नुहोला)